Hyödyllistä tietoa yrittäjälle

Täältä löydät linkkejä, lukuja sekä muuta hyödyllistä yrityksen toimintaan liittyvää tietoa

Tärkeitä lukuja

Työeläkevakuutusmaksut

2018

2019

TyEL-maksu (sis. työntekijän maksuosuuden) % palkoista % palkoista
- perusmaksu ilman asiakashyvityksiä 25,3 % 25,2 %
- alle 2 083 500 € (v. 2019 käytetään vuoden 2017 palkkasummaa)  
 

Työnantajien keskimääräinen työeläkemaksu on 24,4 %

Työntekijän osuus

Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.

- työntekijän osuus, 17- 52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat     6,35 %     6,75 %

- työntekijän osuus, 53-62 vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)

- työntekijän osuus, 63-67 vuotiaat 

7,85 %

6,35 %

8,25 %

6,75 %


Tilapäinen työnantaja

Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 502 €/ 6 kk              25,3 %           25,2 %

TYEL-ansion alaraja                                              
58,27 €/kk 59,36 €/kk
YEL-maksu
- 18-53-vuotiaat ja yli 62 vuotiaat 24,10 % 24,10 %

- 53-62 vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)

- 63-67 vuotiaat

25,60 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %


Aloittava yrittäjä
- 18-53-vuotiaat ja yli 62 vuotiaat 18,80 % 18,798 %
- 53-62 vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025) 19,70 % 19,968 %

YEL-työtulon alaraja 7 656,26 €/v 7 799,37 €/v
YEL-työtulon yläraja 173 875,00 €/v 177 125,00 €/v
 

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan

12 576,00 €/v

12 816,00 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 12 576,00 €/v 12 816 00 €/v

MYEL-maksu

Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 821,60 €/v.

- alle 53-vuotiaat 13,014 % 13,014 %
- 53 vuotta täyttäneet seuraavan vuoden alusta                                               13,824 % 13,824 %

Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 821,60– 42 148,29 €

42 148,29 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on:

- alle 53-vuotiaat 24,1 % 24,1 %
- 53 vuotta täyttäneet seuraavan vuoden alusta               25,6 % 25,6 %

Sosiaaliturvamaksu 16-67 vuotiaasta

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu                                2018                           2019
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. 0,86 % 0,77 %

Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutumaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2018 2019
palkansaajat % palkasta
jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 14 282 euroa. 1,53 % 1,54 %
yrittäjät % työtulosta
jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 14 282 euroa. 1,70 % 1,77 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,53 % 1,61 %

Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.


Työttömyysvakuutusmaksut 17-64 vuotiaat

Työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään kaikki Työttömyysvakuutusrahastoon.
Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.

Työntekijästä maksettava maksu:

           Yhteensä       
Työnantajan osuus Työntekijän osuus
2018 2019 2018 2019 2018 2019
2 059 500 euron palkkasummaan asti 2,55 % 2,00 % 0,65 % 0,50 % 1,90 % 1,50 %
2 059 500 euroa ylittävältä osalta 4,50 % 3,55 % 2,60 % 2,05 % 1,90 % 1,50 %

TyEL-vakuuten osaomistajan palkkasummasta

1,57 %

1,28 %

0,65 %

0,50 %

0,92 %

0,78 %
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä

Työtapaturmavakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan (arvioitu vaihteluväli).                                                                                                                     2018                                                                                            2019
Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12. Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 200 euroa (keskimäärin). 0,80 % 0,80 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu

                  2018               2019
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.
Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin).
0,07 % 0,07 %

Verovapaat

  • Yli 10 h (kokopäiväraha, kotimaa), 42,00 €
  • 6 - 10 h (osapäiväraha, kotimaa), 19,00 €
  • Ateriakorvaus, 10,50 €
  • Km-korvaus, 0,43 € / km

Jäikö jokin askarruttamaan? Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja annamme lisävinkkejä.