Hyödyllistä tietoa yrittäjälle

Täältä löydät linkkejä, lukuja sekä muuta hyödyllistä yrityksen toimintaan liittyvää tietoa

Tärkeitä lukuja

Työeläkevakuutusmaksut

2022

2023

 

    
TyEL-maksu (sis. työntekijän maksuosuuden)% palkoista% palkoista 
- perusmaksu ilman asiakashyvityksiä25,85 %25,30 % 
- alle 2 197 500 € (maksua alentavat esim. mahdollinen asiakashyvitys)   
- alaraja 62,88 euroa kuukaudessa  
    
   

Työnantajien keskimääräinen työeläkemaksu on 24,84 %

Työntekijän osuus

Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.

- työntekijän osuus, 17- 52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat   7,15 %    7,15 %

- työntekijän osuus, 53-62 vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)

- työntekijän osuus, 63-67 vuotiaat 

8,65 %

7,15 %

8,65 %

7,15 %

Tilapäinen työnantaja

Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 9 348 €/ 6 kk             25,85 %       26,20 %
TYEL-ansion alaraja                                              
61,37 €/kk62,88 €/kk
YEL-maksu  
- 18-53-vuotiaat ja yli 62 vuotiaat24,10 %24,10 %

- 53-62 vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)

- 63-67 vuotiaat

25,60 %

24,10 %

25,60 %

24,10 %


Aloittava yrittäjä
- 18-53-vuotiaat ja yli 62 vuotiaat18,798 %18,798 %
- 53-62 vuotiaat (siirtymäsäännös 2017-2025)19,968 %19,968 %
 
   
   
YEL-työtulon alaraja8 261,71€/v8 575,45 €/v
YEL-työtulon yläraja187 625,00 €/v194 750,00 €/v
   

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan

13 573,00 €/v

14 088,00 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi13 573,00€/v14 088,00 €/v

MYEL-maksu

Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 30 041,00 €/v.

- alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet13,014 %13,014 %
- 53 vuotta täyttäneet seuraavan vuoden alusta                                              13,824 %13,824 %

Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 30 041,00– 47 208,00 €

47 208,00 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on:

- alle 53-vuotiaat24,1 %24,1 %
- 53 vuotta täyttäneet seuraavan vuoden alusta              25,6 %25,6 %

Sosiaaliturvamaksu 16-67 vuotiaasta

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu                               2022                          2023
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.1,34 %1,53 %

Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutumaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu20222023
palkansaajat % palkasta  
jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 15 703 euroa.1,18 %1,36 %
yrittäjät % työtulosta  
jos palkka- tai työtulon yhteismäärä vähintään 15 703 euroa.1,32 %1,59 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo)1,50 %1,57 %

Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.

Työttömyysvakuutusmaksut 17-64 vuotiaat

Työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään kaikki Työttömyysvakuutusrahastoon.
Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.

Työntekijästä maksettava maksu:

            Yhteensä       
Työnantajan osuusTyöntekijän osuus
 202220232022202320222023
2 169 000 euron palkkasummaan asti2,00 %2,02 %0,50 %0,52 %1,50 %1,50 %
2 169 000 euroa ylittävältä osalta3,55 %4,11 %2,05 %2,06 %1,50 %2,05 %

TyEL-vakuuten osaomistajan palkkasummasta

1,39 %

1,27 %

0,50%

0,52 %

0,74 %

0,75 %
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä      

Työtapaturmavakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan (arvioitu vaihteluväli).                                                                                                            2022  
                                                                                           2023
Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12. Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöillä maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 300 euroa (keskimäärin).0,70 %0,57 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu

 2022              2023
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä.
Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin).
0,06 %0,06 %

Verovapaat

  • Yli 10 h (kokopäiväraha, kotimaa), 48,00 €
  • 6 - 10 h (osapäiväraha, kotimaa), 22,00 €
  • Ateriakorvaus, 12,00 €
  •  Puhelinetu, 20,00 €
  • Km-korvaus, 0,53 € / km
Jäikö jokin askarruttamaan? Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja annamme lisävinkkejä.